Tvilo

Betingelser for kommunikation

Betingelserne blev sidst revideret den 05-03-2018.

1. Samtykke af kommunikation

Ved markering i feltet "Jeg accepterer Tvilo’s betingelser for kommunikation" i Tvilo’s mobil app eller på Tvilo.com, accepterer du, at modtage kommunikation (e-mails og beskeder i mobil appen og på Tvilo.com) fra Tvilo Aps (”Tvilo”). Det er en betingelse for oprettelse af en Tvilo profil, at du giver dette samtykke.

2. Afsender

Tvilo ApS er afsender af al kommunikation, du modtager som ejer af en Tvilo profil. Tvilo ApS, CVR-nr. 38 19 16 59, Torvet 15, Forhuset, 4600 Køge, telefon 70 70 50 03, e-mail info@tvilo.com.

Kontakt oplysninger

Dine kontakt oplysninger (e-mailadresse og eventuelt telefonnummer) opbevares og benyttes udelukkende af Tvilo. Kontakt oplysninger deles ikke med tredje part. Dine kontakt og personoplysninger, behandles jf. Tvilos betingelser om persondata, som også er betinget samtykke for oprettelse af en Tvilo profil.

En aktiveret og valid e-mailadresse er krævet for kommunikation, samt oprettelse af en Tvilo profil. Det er profil ejers ansvar, at vedligeholde en fungerende e-mailadresse, til kommunikation med Tvilo. En e-mailadresse anses som ikke-fungerende, når afsendelse til e-mailadressen er mislykkedes minimum 5 gange, inden for en periode på 90 dage. Profiler der ikke vedligeholder en fungerende e-mailadresse, deaktiveres, og slettes efter yderligere en periode på 90 dage

4. Kategorier af kommunikation

Ved oprettelse og brug af en Tvilo profil, samt accept af Tvilos kommunikations betingelser, og brug af Tvilo’s mobil app og Tvilo.com, vil Tvilo kontakte profil ejer, i følgende kommunikations kategorier, hvoraf enkelte kan frasiges.

System notifikationer

Notifikationer omhandlende sikkerheds opdateringer, og anden vigtig information om Tvilos systemer, er krævede for at opretholde en sikker brug af en Tvilo profil, og det er ikke muligt at frasige sig disse.

Profil notifikationer

Notifikationer omhandlende profil, profil-data samt persondata, er krævede for at kunne benytte en Tvilo profil, og det er ikke muligt at frasige sig disse.

Indholds notifikationer

Notifikationer omhandlende indhold oprettet for egne børn, kan ikke frasiges grundet ejerskab af barnets profil. Frekvens og tidspunkt af levering af disse notifikationer, kan tilrettes af profil ejer.

Notifikationer omhandlende indhold oprettet for børn der følges, kan frasiges til hver en tid. Frekvens og tidspunkt af levering af disse notifikationer, kan tilrettes af profil ejer.

5. Opsigelse af kommunikation

Jf. pkt. 4 er det ikke muligt at frasige sig kommunikation fra Tvilo, der omhandler selve Tvilo profilen. Såfremt du anmoder om ikke at modtage profil notifikationer, som er nødvendige for at opretholde en profil og gøre brug af sitet, vil Tvilo ikke længere kunne tilbyde dig adgang til Tvilo’s mobil app, Tvilo.com eller andre af Tvilo’s services. Din profil, og profiler for børn som du er eneejer af, vil i så fald blive slettet.

Modtagelse og frekvens af enkelte andre kommunikations kategorier jf. pkt. 4, kan frasiges og/eller tilrettes.

Hvis du ønsker sletning af de kontaktoplysninger, som er registreret om dig hos Tvilo, skal du rette henvendelse til Tvilo på e-mail info@tvilo.com

6. Klage

Du har mulighed for at klage over kommunikation sendt til dig. Klage indgives til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Hent Barnets Bog af Tvilo gratis

Hent Tvilo appen på app storen Hent Tvilo appen på Google Play

Information